U ime Oca i Sina i Duha Svetoga započinjem ovaj dan. Oče, hvala ti što si me stvorio upravo s ovakvim osobinama duha i tijela!

Hvala ti što si stvorio vrijeme koje prolazi i uvire u vječnost! Hvala ti za vječnost koja ne prolazi! Hvala ti što ću jednom za svu vječnost potpuno zaroniti u tvoju neizmjernu ljubav i uživati nepomućenu radost! Hvala ti za nadu koja se ovim jutrom u meni po­novno budi, jer će mi to biti snaga današnjeg dana u svim njegovim mukama, patnjama i problemi­ma. Znam da ništa nije uzaludno onima koji su s tobom, koji te u svemu traže.

Hvala ti za svjetlo ovog novog dana, jer mi ono dočarava vječnu svjetlost koja nema zalaza! Zato se otvaram svjetlosti stvorenoj, da dosegnem nestvorenu i vječnu svjetlost. Oče, hvala ti što si nam na svijet poslao svoga Sina Isusa Krista, koji je za sebe rekao: Svjetlo sam svijeta, Put sam svijetu i Istina sam svijeta. Oče, hvala ti za Duha tvoga, čijom ću pomoću danas moći živjeti u Svjetlu, napredovati na Putu i slijediti Istinu!

Jutros ti, Oče, zahvaljujem i za Majku Mariju! Ona je zvijezda prethodnica novoga dana, zora novog svanuća, “Majka zaodjenuta u sunce, s mje­secom pod nogama”. U njoj si pokazao što nudiš svima nama. Hvala ti što si je stvorio bez grijeha, u krilu njezine majke, i što si njezino bezgrešno krilo pripravio za prvi stan svome Sinu u Duhu Sveto­mu.

Oče, molim te da radosno započnem ovaj dan u svjetlu tvoje ljubavi! Daj da ga shvatim kao tvoj dar! Pomozi mi da ga radosno živim u nadi! Daj mi radosnu snagu za ljubav, za dobra djela, za pomi­renje i neprestanu čežnju za tobom, izvorom čiste radosti! (Ostani u šutnji. Nakon kratkog razmišljanja povjeri Gospodinu planove i dužnosti ovoga dana.)

Božansko Srce Isusovo! Ja prikazujem bez­grešnom Srcu Marijinu sve molitve, sva djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve nakane, za koje se ti neprestano prikazuješ na oltaru. Osobito ti ih prikazujem na one naka­ne, koje su ovoga mjeseca i dana preporučene člano­vima Apostolata molitve. Amen.

Blagoslov svemogu­ćega Boga Oca i Sina i Duha Svetoga neka siđe na me i ostane vazda sa mnom i mojim bližnjima. Amen.

Zanima te i ovo?
Proplakala ikona Gospe Kazanske
07. May 2021.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.