Kanadska zagovornica za život Laura Klassen objavila je fotografiju reklamne kampanje na Sotonskom hramu. Skupina je kupila najmanje tri bilborda u SAD-u zagovarajući prava na pobačaj kao vjerski ritual.

Reklamni panoi nalaze se u Dallasu, Houstonu i Miamiju, piše ChurchPop.

"Komplikacije trudnoće šesti su najčešći uzrok smrti žena u dobi između 20 i 34 godine", navodi se na panou. "Naš ritual vjerskog pobačaja izbjegava mnoga državna ograničenja."

Evo fotografije panoa u nastavku:

klassy.jpg

@klassy_in_pink, Instagram

Klassenov post glasi: „Wow. Dakle, [Sotonski hram] zapravo sada promovira njihov 'vjerski ritual'. Zar to dovoljno ne govori o tome što je pobačaj? "

Prema Dallas Observeru , glasnogovornik Sotonskog hrama Sydney Goodwin rekao je da njihov ritual pobačaja "pruža duhovnu utjehu i osjećaj vlastite vrijednosti tijekom onoga što neki smatraju teškim razdobljem".

"To je proces pružanja duhovne podrške na sotonski način", rekao je Goodwin.

Što uči Katekizam Katoličke Crkve o pobačaju 

Neotuđivo pravo svakog pojedinog nedužnog čovjeka na život predstavlja konstituivan osnov građanskog društva i njegova zakonodavstva. Građansko društvo i politička vlast dužni su
priznavati i poštivati neotuđiva osobna prava; ljudska prava ne ovise o pojedincima ni o roditeljima niti su povlastica koju bi davala država ili društvo. Ta prava pripadaju ljudskoj naravi i prirođena su osobi snagom stvaralačkog čina od kojeg ona proizlazi. Među tim osobnim pravima treba u ovom pogledu istaknuti (…) pravo na život i tjelesnu cjelovitost svakoga ljudskog bića od začeća do smrti. U času kad neki proglašeni zakon lišava stanovit soj ljudskih bića zaštite koju im građansko zakonodavstvo mora pružiti, država niječe jednakost sviju pred zakonom. Kad država ne stavlja svoju snagu u službu prava svakoga građanina, napose onoga koji je slabiji, bivaju ugroženi sami temelji pravne države (…). Dosljedno poštovanju i zaštiti koja ide djetetu od časa začeća, morat će zakoni predvidjeti odgovarajuće kaznene odredbe za svako namjerno ugrožavanje njegovih prava. (KTC 2273)

Budući da s ljudskim zametkom od samoga začeća treba postupati kao s osobom, mora on u svojoj cjelovitost, koliko je moguće, biti štićen, kao i svako drugo ljudsko biće. Prenatalna
dijagnoza moralno je dopuštena ako poštuje život i cjelovitost ljudskog zametka i ploda i ako joj je namjera sačuvati ili ga iscijeliti (…) No ona se teško protivi ćudoređu kad razmatra mogućnost da,
već prema ishodu pretrage, izazove pobačaj. Dijagnoza … se ne smije izjednačiti sa smrtnom osudom. (KTC 2274)

Što uči Katekizam Katoličke Crkve o Sotonizmu

Treba odbaciti sve oblike gatanja: tražiti pomoć od Sotone ili zloduhâ, zazivati duše pokojnikâ, ili vršiti druge radnje za koje se krivo misli da mogu "otkriti" budućnost. Traženje savjeta u horoskopima, astrologija, gatanje u dlan, tumačenje znamenjâ i kockî, pojave vidovitosti, utjecanje medijima - sve to prikriva volju gospodovanja nad vremenom, povijesću i konačno nad ljudima, a ujedno i želju da se umilostive skrite moći. To je sve u proturječju s časću i štovanjem, združenim sa strahopočitanjem prozetim ljubavlju, koje dugujemo samo Bogu. (KTC 2116)

Zanima te i ovo?
Fra Mario Knezović: Molitva koju Bog čuje. Kako moliti?
06. May 2021.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.