Sv. Dijana d'Andalo živjela je na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće. Kao mlada djevojka odlučila se za redovnički poziv te je stupila u samostan dominikanki Ronzano u Bologni.

Tome su se suprotstavili njezini roditelji i rođaci te su je na silu vratili kući. U tom nasilju su joj slomili rebro, a kad je ozdravila roditelji su joj dopustili da se vrati u svoju redovničku zajednicu. Umrla je 1236. godine.

 

Osmrtnice ba