Zahvaljujem ti Oče za Majku Mariju,u njoj si pokazao što nudiš svima nama.

Ona je zora novog svanuća, zvijezda prethodnica. Majka zaodjenuta u sunce. O Marijo Majko naša ti znaš sve naše jade i nevolje,ti bdiješ nad nama bez prestanka i nad cijelom Crkvom svojega Sina našega Gospodina Isusa Krista. Ti nam uvijek pomažeš u SVIM našim potrebama. Ti si Majko naše utočište za ovoga prolaznoga života. Majko ti si naša radost naša ljubav i zato veliko ti HVALA.

Osmrtnice ba