24. međunarodni seminar za svećenike u Međugorju održat će se u od 8. do 13. srpnja 2019.

Molimo sve vas, dragi župljani, koji možete da i ove godine primite svećenike tijekom seminara, kako ste to činili prošlih godina. Prijaviti se možete u Uredu informacija ili Župnom uredu.

Osmrtnice ba