Na posljednje svakodnevnom ukazanju 12. Rujna 1998., Gospa je Jakovu Čoli rekla da će ukazanje imati jedanput godišnje i to 25. Prosinca, na Božić.


Tako je bilo i ove godine. Ukazanje je počelo u 14 sati i 40 minuta i trajalo je 8 minuta. Jakov je, nakon toga, prenio poruku:

Draga djeco! Danas, na ovaj milosni dan želim da svako vaše srce postane betlehemskom štalicom u kojoj se rodio Spasitelj svijeta. Ja sam vaša majka koja vas neizmjerno voli i brine se za svakoga od vas. Zato, djeco moja, predajte se majci da bi mogla svako vaše srce i vaš život položiti pred malog Isusa, jer samo tako,  djeco moja, vaša će srca biti svjedocima svakodnevnog Božjeg rođenja u vama. Dopustite Bogu da obasja vaše živote svjetlošću i vaša srca radošću da bi mogli svakodnevno obasjavati put u tami i nisu otvoreni prema Bogu i njegovim milostima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Osmrtnice ba