Evanđelje: Lk 21,34-36

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

"Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."

Komentar Evanđelja: vlč. Hrvoje Zovko.

Osmrtnice ba