Pravi nauk nije slijepo izvršavanje zakona koje opčarava kao i ideologije, već objava Boga koji omogućuje da ga svaki dan sve više otkrivaju oni koji su otvoreni Duhu Svetomu – ustvrdio je Sveti Otac u propovijedi na svetoj misi koju je slavio u kapeli Doma Sveta Marta.

U današnjim misnim čitanjima govori se o Duhu Svetom, velikom daru Boga Oca i snazi koja potiče Crkvu da hrabro kroči do kraja svijeta. Duh Sveti je protagonist crkvenoga hoda. Ako ne djeluje Duh, onda vlada strah i zatvaranje – kazao je Sveti Otac te spomenuo tri držanja prema Duhu Svetom. Prvo je ono zbog kojeg Sveti Pavao kori Galaćane: vjerovanje da zakon opravdava, a ne Isus, „koji daje smisao Zakonu“. Galaćani su stoga su bili „previše kruti“. Takvi su napadali Isusa, a Isus ih je nazivao „licemjerima“.

Ta privrženost zakonu zanemaruje Duha Svetoga. Ona ne dopušta da se očituje snaga Kristova otkupljenja po Duhu Svetom; zanemaruje Duha, priznaje samo zakon. Istina je da postoje Božje zapovijedi i da im se moramo pokoravati, ali uvijek po milosti toga velikoga dara koji nam je dao Otac i njegov Sin, a to je Duh Sveti. A tako se može shvatiti Zakon. Duha pak i Sina ne treba svoditi na Zakon. To je upravo bio problem Galaćana, oni su zanemarivali Duha Svetoga pa nisu znali ići naprijed. Bili su zatvoreni u propise: mora se činiti ovo ili ono. Katkada se i nama može dogoditi da padnemo u tu napast – istaknuo je papa Franjo.

Zakonoznanci očaravaju idejama– ustvrdio je Papa – jer ideologije očaravaju. Pavao stoga kori Galaćane: O bezumni Galaćni, tko li vas opčara? Oni koji propovijedaju s ideologijama: sve je ispravno! Oni opčaravaju. Ali zar Božja objava nije jasna? Bog se svaki dan sve više objavljuje, uvijek u hodu. Je li jasna Božja objava? Vrlo je jasna. Bog se objavljuje na našem putu. A oni koji vjeruju da su spoznali svu istinu, nisu neznalice, već su, kako veli Pavao, bezumnici, jer su dopustili da ih se opčara – kazao je Sveti Otac te objasnio drugo ponašanje prema Duhu Svetom.

Mi možemo žalostiti Duha Svetoga, a to se događa kad ne dopuštamo da nas On nadahnjuje, da nas vodi naprijed u našem kršćanskom životu; kad ne dopuštamo da nam govori slobodom Duha što nam je činiti, a ne teologijom zakona. Tako „postajemo mlaki“, padamo u „kršćansku osrednjost“, jer u nama Duh ne može činiti velika djela – istaknuo je Papa.

Treće je pak ponašanje „otvaranje Duhu Svetom i prepuštanje da nas vodi naprijed. To je ono što su učinili apostoli na dan silaska Duha Svetoga, postali su hrabri. Nestalo je straha i otvorili su se Duhu – rekao je Papa pojašnjavajući:

Da shvatimo, da prihvatimo Isusovu riječ, valja se otvoriti snazi Duha Svetoga. A kada se jedan muškarac ili žena otvore Duhu Svetomu, oni bivaju poput broda na jedra kojeg vjetar gura naprijed, ide uvijek naprijed i ne zaustavlja se. Ali treba moliti za otvaranje Duhu Svetome – potaknuo je i dodao:

Danas se možemo pitati: Zanemarujem li ja Duha Svetoga? Je li dostatno sve to što činim? Je li površno i mlako moje življenje, žalostim li Duha Svetoga jer ne dopuštam da me vodi naprijed, ili je moj život trajna molitva da se otvorim Duhu Svetom, da me On vodi naprijed s radošću evanđelja i omogući mi shvatiti pravi Isusov nauk, koji ne opčarava, koji nas ne čini bezumnima; dakle, pravi nauk; da shvatimo gdje je naša slabost, koja ga žalosti; da nas vodi naprijed, noseći drugima ime Isusovo i poučavajući put spasenja?

Neka nam Gospodin udijeli milost da se otvorimo Duhu Svetome kako ne bismo postali bezumni, opčarani muškarci i žene koji žaloste Duha – zaključio je Sveti Otac.

Osmrtnice ba

Zanima te i ovo?
Stožer donio novu mjeru: 'Ako na misu dođe više od 100 ljudi, mora se raditi popis'
13. July 2020.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.