„Bog mijenja svijet mijenjajući naše srce, a to ne može učiniti bez nas“ – snažne su riječi Svetog Oca koje je jučer, u crkvi Bezgrješne Djevice Marije, u Salezijanskom centru, u Bakuu, uputio vjernicima, predvodeći svečano misno slavlje.

U svojoj propovijedi je ukazao na dva temeljna vidika kršćanskog života: vjeru i služenje.

U Prvom čitanju prorok Habakuk, od Boga moli da posreduje i ponovno uspostavi pravednost i mir koji su ljudi razorili. Bog, međutim, ne posreduje izravno, poziva da se čeka, ne gubeći strpljenje i nadu, posebno naglašavajući važnost vjere. Jer „čovjek će od vjere živjeti“ (Hab 2,4). Isto tako Bog čini i s nama – rekao je Papa te nastavio – mijenja svijet mijenjajući naše srce, a to ne može učiniti bez nas. Ova otvorenost njemu, ovo pouzdanje u njega jesu „Pobjeda koja pobjeđuje svijet: Vjera naša (Iv 5,4). Jer kada Bog nađe otvoreno srce, puno povjerenja, može učiniti čuda – podvukao je papa Franjo.

Papa se zatim osvrnuo i na molbu apostola: „Uvećaj nam vjeru“. Ali Isus od nas traži da imamo vjeru, jer vjera koja je Božji dar i koji je uvijek potreban, uzgaja se s naše strane. Nije to neka magična snaga koja silazi s neba, niti nasljedstvo koje se jednom zauvijek primi, a nije ni neka „super-moć“ koja nam služi kako bismo riješili životne probleme – kazao je Papa te upozorio: Neka se vjera ne miješa sa blagostanjem ili s osjećajem zadovoljstva jer nam je dobro, niti s utjehom jer u srcu imamo malo mira. Vjera je zlatna nit koja nas povezuje s Gospodinom; čista radost „bivanja s njime“, jedinstva s njime; to je dar koji vrijedi kao čitav život, ali koja plod donosi ako mi činimo ono što spada na nas – dodao je Sveti Otac te nastavio...

„A koji je to naš dio?“ – upitao je Sveti Otac. Isus nam kaže da je to služenje. Vjera i služenje ne mogu se odvojiti; izravno su povezani. Kada je vjera povezana sa služenjem, srce ostaje otvoreno i mlado te se priklanja činjenju dobra. Vjera tada – kako nam kaže Isus u Evanđelju – postaje snažna i čini čuda. Sazrijeva i jača – pod uvjetom da uvijek ostane povezana sa služenjem.

Ali što je to služenje? – Zapitao se Sveti Otac te nastavio – Isus od nas traži potpunu raspoloživost. Život potpune raspoloživosti bez ikakva računa ili osobne koristi. Zašto je Isus ovako zahtjevan? – zapitao se Papa te odgovorio – zbog toga što je On nas tako ljubio, postavši našim slugom, ljubeći nas do kraja. Svaki put kada slavimo i Euharistiju, ukoliko mu namjeravamo biti raspoloživi i služiti mu, Gospodin dolazi među nas. Uvijek je On taj koji nas pretječe, služeći nam i ljubeći nas više nego što možemo zamisliti ili zaslužiti. Poziva nas da ga nasljedujemo govoreći: „Ako mi tko hoće služiti neka me slijedi“. Pozvani smo, dakle, na služenje kako bismo nasljedovali Boga - koji se nama za ljubav - učinio slugom. Pozvani smo na život služenja. Utoliko je služenje stil života. Služiti Bogu u klanjanju i molitvi; biti otvorenošću i raspoloživošću; voljeti bližnjega konkretno; zauzimati se rado za opće dobro – rekao je papa Franjo.

Papa je isto tako upozorio i na napasti koje vrebaju na vjernike nas i udaljuju ih od služenja. „Gdje nema služenja, život je beskoristan!“ I ovdje također možemo naći dvije napasti: prva: da pustimo da nam se srce postane mlako. Mlako srce se zatvara u život lijenosti i guši oganj ljubavi. Tko je lijen živi samo da bi zadovoljio vlastitu komociju i i živi osrednjim životom. Siguran sam – kazao je Sveti Otac – da gledajući na primjere koji su vam u vjeri prethodili, nećete dopustiti da vam srce postane mlako. Čitava Crkva vas gleda i potiče: maleno stado, veoma dragocjeno u očima Božjim – kazao je Sveti Otac.

Druga je napast – nastavio je Papa – da budemo „previše aktivni“. Da 'služimo' samo radi toga da bismo dobili poene ili postali 'netko i nešto'. Time služenje postaje sredstvo, a ne viši cilj; jer cilj je postao prestiž; kasnije dolazi želja za moću i veličinom. „Među vama“ – podsjeća nas Isus – „neće biti tako: nego tko želi među vama biti velik, bit će vam sluga“. Tako se izgrađuje i uljepšava Crkva – kazao je Sveti Otac pozvavši nazočne vjernike da ostanu uvijek jedinstveni.

Papa je naposljetku zazvao zagovor Bezgrešne Djevice i svetaca, a na poseban način svetu Tereziju iz Calcutte, čiji su plodovi vjere prisutni i među narodom Azerbajdžana. Citirajući mudre riječi Majke Terezije, a koje govore upravo o vjeri i služenju, papa Franjo je zaključio svoju propovijed: „Plod vjere je ljubav. Plod ljubavi je služenje. Plod služenja je mir“.

Osmrtnice ba

Zanima te i ovo?
Hvala ti za miran san, hvala ti za divan dan...
16. January 2021.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.