Premda ne radim izravno u pastoralu, u posljednje vrijeme sve više vjernika zaželi blagoslov ne samo vode, soli, svijeća, predmeta… nego i prostora.

Na potonji – blagoslov prostora – ovdje se želim posebno osvrnuti. Na to me nukaju neka svježa iskustva i svjedočenja ljudi koja ovdje ne ću potanko opisivati. Zasebna je to tema. Želim posvjedočiti snagu i nužnost blagoslova prostora u kojima „dišemo“.

Blagoslivljajte – na to ste pozvani

Petar, apostol, piše nam u svojoj poslanici da je poziv svakog kršćanina – da blagoslivlja: „Blagoslivljajte jer ste na to pozvani – da baštinite blagoslov”. Izvor blagoslova, kaže crkveni obrednik, sami je Bog. On je i ishodište, on je izvor. Tako je blagoslov sami Bog koji se dijeli ljudima i zemlji. „Krist je najveći Očev blagoslov“ – kaže obrednik. A ovdje se zapitajmo:

Što znači riječ „blagoslivljati”?

Blagoslivljati znači blago govoriti (staroslavenski slovo = riječ), izgovarati uspjeh u nečiji život, izgovarati sreću, zdravlje, život, pobjedu u nečiji život. Kad izgovoriš riječi blagoslova, onda one žive i imaju moć utjecati na čovjekov život. Latinska riječ „benedicere“ izriče da se govorom daruje neko dobro. Blagoslivljati, nadalje, znači: svu Božju snagu, Božju ljubav i dobrotu usmjeriti na nečiji život, ili na neku osobu ili okolnost, na prostor. To onda mora ispasti najbolje! Zato je jako važno blagoslivljati!

Koga i što možemo blagoslivljati?

Sve oko sebe: Boga, osobe, ljude, stvari, djelatnosti, svoju župu, školu, općinu, gradove, svoj narod, okolnosti. Najprije moramo blagoslivljati Boga! Zašto? Njemu ništa ne treba! Ta, on je savršen! Boga moramo blagoslivljati zato jer ćemo zauzvrat sami postati blagoslovljeni! Psalam 103. govori nam o razlozima zbog kojih trebamo blagoslivljati Boga: „Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i sve što je u meni – blagoslivljaj sveto ime Njegovo!“ Možemo blagoslivljati ljude – i neprijatelje – tj. one koji nam zlo čine. Možeš blagoslivljati svoju kuću – da u njoj bude sreća, mir, zdravlje, razumijevanje i pomaganje. Možeš blagoslivljati svoje mjesto i prostor – da funkcioniraju onako kako Bog želi, da sve ono negativno i bolesno bude uništeno, da se izgrađuje pozitivno ozračje u kojem će cvjetati pošten život, gdje će ljudi biti zadovoljni, razumjeti jedni druge, gdje će se ljudi poštovati i pomagati. I ti možeš blagoslivljati sve ljude kojima želiš sreću i uspjeh. Možeš blagoslivljati svoga bračnog druga, svoju obitelj. Možeš blagoslivljati ljude koji su na vlasti, svoju vladu: da Bog promijeni njihova srca, da svoju službu obavljaju na najpošteniji i najčasniji način – u korist svoga naroda. Možeš blagoslivljati svoje nepovoljne okolnosti – i Bog ih po tvojoj molitvi okreće na dobro!

Kakva je snaga blagoslova?

Golema je snaga blagoslivljanja! Njime okolnosti, pojedine ljude i situacije stavljaš pod moćnu silu Božju. Ma u kakvoj se teškoj situaciji našao, nemoj dopustiti da upadneš u ogorčenje,zle misli, pesimizam, malodušnost. Nemoj proklinjati! Blagoslivljaj i očekuj da će Bog izvesti dobro iz svih situacija. On ima svemoćnu snagu. Oslobodi tu Božju snagu blagoslivljanjem!

Golema je snaga blagoslova! To je zato jer svu silu usmjerujemo na neku situaciju ili prostore ili na neke ljude – i to se mora završiti dobro. Ne može biti drukčije! Svatko može blagoslivljati okolnosti koje su za njega nepovoljne i koje mu donose teškoće. Ako ustraješ u blagoslivljanju, stvari će se početi mijenjati nabolje.

Zašto je važno blagoslivljati i prostore?

Možemo li prostore opteretiti? Možemo, i te kako! Mogu biti kontaminirani negativnim, zlim silama. Kada u svoju kuću ili stan, primjerice unesemo videozapise ili audiozapise na nosačima slike ili zvuka, na njima se ne vidi nikakva slika, niti se čuje ikakav zvuk, što ne znači da ih nema. Oni su skriveni na magnetskim zapisima koje posebni aparati zapisuju, očitavaju i brišu. Ako, npr., po predmetima nevidljiva sila topline i hladnoće može ući u naš stan, kuću, zar ne mogu sile zla – magije, proklinjanja, psovke i bijesa – ući čak i preko darova? Izmučeni zlom, ljudi svašta čine. „Ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju“ (Ps 62,5). U celofan sa skupocjenim darom ponekad se „umotavaju“ zle misli. Zato treba blagosloviti sve što unosimo u kuću. Sve što primamo. Kao što obične nevidljive prirodne sile (zvuk i slika, hladnoća i toplina) mogu biti utisnute u predmete, tako ih i duhovne sile mogu zaposjesti.

Što je od tijela zabilježeno, briše se tijelom, prikladnim aparatima, a duha izgoni samo jači duh. Ako su neki prostori ili stvari u njima okuženi zlom po nečijem grijehu, ako su se zlodusi domogli vlasti nad njima, onda se zla vlast ničim drugim ne može otjerati nego Božjom silom i Božjom vlašću, to jest blagoslovom, blagom riječju koja izvire iz Ljubavi. Ona izvire iz Božjeg Duha pa u sebi nosi Stvoriteljevu nepobjedivost koja pred sobom izgoni svako zlo, sve obnavlja i vraća u blaženstvo izvorne naravi. Mnogi su mi ljudi svjedočili da su prepoznali zamke zla u neblagoslovljenim stvarima, prostorima ovoga svijeta. Tek blagoslov s vjerom istjerao je sve zle sile i nanovo prostore ispunio mirom, i prestale su neke nevolje. Prostor ili stvar što ih blagoslivljam ponovno bivaju ispunjeni mirom.

Prostore zacijeliti – duhovne „čvorove“ prostora odvezati

Zašto baš o ovome govoriti? Jer je potrebno prostore u kojima živimo iscijeliti i ispuniti ljubavlju i blagoslovom. I činiti to svaki dan, jer svaki grijeh narušava prostor. Opterećuje ga. Kako će Božji duh boraviti u prostorima u kojima boravi grijeh? On, doduše, dolazi i stiže sa svetim osobama, s onima koji mole, ali te će se osobe u tom prostoru osjećati posebno neugodno, posebno prazno, posebno trulo. Ovisno o njihovoj otvorenosti, one će razumjeti o čemu sada pišem. Potrebno je o ovom učiti, a sve u svrhu većeg prebivanja u Bogu i postizanja njegova mira u srcu svakoga od nas. Ovo znanje povećava spoznaju i nas samih. Blagoslovnom molitvom štititi sebe i prostore. Božji Duh i njegova prisutnost sve obnavlja. Kad je Duh prisutan u nekom prostoru, to se itekako dobro osjeti. I želje Duha su znane, kao što su znane i želje tijela. Duh napreduje i raste i donosi mir u prostor, donosi raspoloženost i mijenja srce svakoga čovjeka. Baš svakoga. Zato je nekim ljudima teško boraviti u prostoru punom Duha. Kako se prostor puni Duhom? Kako? Blagoslovom prostora i molitvom. Molitva je prva koja utječe na prostor i donosi preobrazbu, početak promjene. Molitva – BLAGOSLOVNA MOLITVA – utječe na sve, jer Boga zaziva u sam prostor. Njega poziva u goste. Blagoslov je onaj koji krši mnoge uvjete i trenutne grijehe i zgrčenja prostora koja su nastala grijehom. Blagoslov sve to briše i donosi mir i radost, postojanost onima koji do tada nisu bili postojani u svome ponašanju Posebni blagoslovi ili egzorcizmi razrješavaju prostor od „čvorova“ koji su nastali na tome mjestu, u tom prostoru. Riječ je o duhovnim čvorovima. Ti čvorovi nastaju i bivaju vezani na mnogo mjesta, kao bombe pred prsnućem, i svaki koji stane na krivo mjesto biva pogođen.

Postoje oni čvorovi koji su stisnuti i koji se ne daju tako lako otvoriti, a postoje i oni manje stegnuti. Iz onih koji su manje stegnuti izlaze mnoge manifestacije u prostoru. Ono što je u njima time se pokazuje i razotkriva, bez obzira na to o čemu je riječ. Do čvrsto stegnutih čvorova teško je doprijeti jer iza sebe ostavljaju težinu, surovost, bez ikakvih manifestacija, i ostavljaju velike posljedice na sam prostor i one koji borave u njemu. Za njih je potrebno najviše molitve. Nijedan prostor u početku nije bio zgrčen. On je to postao slobodnom voljom mnogih ljudi, živih ili u vječnom počivalištu. Postupak odvezivanja i oslobađanja je težak. Nosi sa sobom mnogo muke i žrtve. A toliki su prostori ranjeni na ovoj zemlji. Toliki prostori. Umjesto da se pune Duhom Svetim, Duhom Božjim i njegovom prisutnošću, oni su ranjeni. I te prostore potrebno je zacijeliti

Slobodna volja i prostor

Gospodin je svakome dao slobodnu volju prema kojoj odlučuje što će učiniti. Ta slobodna volja relevantan je pojam koji čovjeku daje mogućnost izbora. I ti, kao biće, doista biraš. Sam Bog zna kamo vodi jedna, a kamo druga odluka, kamo idu i kamo će te dovesti. Uvijek, kao brižni i „ljubomorni“ Bog koji traga za ljubavlju u čovjeku, on ima svoju volju za čovjeka. On zna što je bolje za njega i njemu je stalo da se njegova volja ispuni, ali ne može protiv volje čovječje. I zato zapravo uvodi mnogo intervencija i stanja kako bi one koji su odabrali drugačije opet doveo na svoj put. Zato premrežava one koje možda nije ni mislio premrežiti. A ipak to čini. Na dobro sviju nas. I to je dobro. To čini za naš boljitak.

Sve blagoslivljajte

Kršćanski je život neprestana aktivnost, unutarnja budnost prije svega, trajno razlikovanje duhova, svakidašnje odricanje od zla, trajno ispovijedanje vjere, trajno žrtvovanje sebe da bi se postigle i ukorijenile svete krjeposti što ih evanđelje nameće kao životni poziv – svetost u mnogim napastima. Gospodin obećava da će one koji vjeruju pratiti sljedeća čudesa: „Pomoću mog imena izgonit će zle duhove… (Mk 16,17-18). Vlast Zloga traje od prvotnoga grijeha sve do Krista, u kojemu je Bog izlio oproštenje i milosrđe na one koji ljube Krista i na sve ono što Kristu po njima pripada. Zato kršćanin treba u ime Isusovo sve blagoslivljati.

Zato sve stvorenje ustrajno iščekuje objavljenje sinova Božjih (Rim 8,19), jer oni sve stvorenje blagoslovom izbavljaju iz ropstva ispraznosti! Vrijeme žestoke borbe je tu i kao da dolazi sve više. Zli nasrće na ljudske duše i prostore. Zato se trebamo ispuniti Božjom snagom i imati otvoreno srce za ovaj duhovni boj, imati srce otvoreno Bogu i zaštiti koja dolazi od Njega. Svi krštenici u vjeri, po daru Duha Svetoga imaju pravo u Božje ime blagoslivljati. Sila Božjeg blagoslova silazi na sve što blagoslivljamo. Naša grješnost može biti zaprjeka da Bog ne sluša našu riječ sve dok se ne vratimo u stanje milosti, tako da riječi naše blagoslovne molitve ne prati uvijek i Božji blagoslov.

Zaprjeka je grijeh u srcu. Zato je najsigurniji blagoslov kad ga izvrši svećenik. Iako i sam grješnik – ta čovjek je, griješi i ispovijeda se – on blagoslivlja po služenju Crkve, po Branitelju, Duhu Svetom koji je uvijek bezgrješan. Dakle, želimo li blagoslov kojem naša grješnost ne može nauditi, neka to blagoslovi službenik Crkve. Stoga su vjernici pozvani da mole za one koji ih blagoslivljaju svake nedjelje s oltara – za svoje svećenike – da ih Isusova ruka blagoslivlja, kako bi Kristovim križem čistili i vjernike i prostore, kad je to potrebno. Nužno je obnavljati vjeru u snagu blagoslova. Pitati se koliko smo svjesni DA SE SVIJET MIJENJA KAD GOSPODNJA RUKA BLAGOSLIVLJE, DA TI ZLI NIŠTA NE MOŽE, JER BOG JE UZ TEBE. IDE PRED TOBOM I SVOJOM SNAGOM I TVOJIM MOLITVAMA ČISTI SVE PROSTORE OD SVIH SOTONSKIH ZAGAĐENOSTI.

U tom Očevu blagoslovu „zapakirani“ su milosni darovi Duha Svetoga, a zli duh ne može nasrtati tamo gdje je Duh Sveti izlio svoje darove. Umuknut će pred blagoslovnim molitvama. Stoga je kršćanin pozvan da bude svjedok čudesne moći Božjeg blagoslova na sebi i u prostorima kojima hodi, da blagoslivlja u Božje ime sebe i svijet oko sebe, da bude nositelj moćnog Božjeg blagoslova uvijek i na svakom mjestu. I tako ulazi i živi u ZAŠTIĆENOM PROSTORU. Blagoslovom, zapravo, sve predajemo Kristu jer je On mir naš (Ef 2,14).

I k tome, kad se prizove zaštita blagoslovljene među ženama, Kraljice Mira, Pomoćnice kršćana, onda blagoslovljenu djecu Božju, s kojima Bog ima Savez, taj Savez štiti još jače svojim blagoslovom. Znam, ovo učenje i ovo znanje mnogo je drugačije od onoga što učiš za razne ispite. A ipak, neka ti ne prođe dan a da nisi bar nekoga i nešto blagoslovio! Neka blaga sila Božje ljubavi ispuni tvoj dom, prostore kojima hodiš, da ti po Božjoj prisutnosti sve bude na blagoslov!

loading...
Osmrtnice ba

Zanima te i ovo?
MOLIMO SVI ZAJEDNO: Istovremena krunica Hrvata svega svijeta
04. April 2020.
Pridružite nam se na Viberu popup-image
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.