Očenaš je kratka, laka, jednostavna i božanski lijepa molitva koju je Isus naučio svoje učenike (Lk 11, 1-4; Mt 6, 9-15). U njoj je sadržano sve što imamo Bogu reći, od njega tražiti.

To je kratak sadržaj sve vjere (sv. Jeronim).

Bog je otac - naš otac, veliki tata. To je otkriće Isusovo, najveće što je o Bogu objavio Bogočovjek Isus Krist. On je prije svega srce, ljubav, dobrota, samilost, praštanje - Otac. Zato smijemo doći k njemu makar bili i grješna, nezahvalna, zločesta djeca… Bog je naš Otac, a mi svi njegova djeca – braća i sestre.

Kada molimo "Oče naš, koji jesi na nebesima", to znači da je Bog savršeno duhovno biće i posvuda – svugdje, ili bolje rečeno sve je u njemu. Bog je najsavršenije biće. Stvoritelj neba i zemlje. Sve najplemenitije, najsavršenije, najuzvišenije, najotmjenije, najčudesnije, najbolje, prepuno sućuti, dobrote, ljubavi, milosrđa, vjernosti, pravde, jakosti, velikodušnosti i radosti – to je Bog.

"SVETI SE IME TVOJE!" - Prva molba: Bog je skup savršenosti, sama svetost i izvor svetosti. Dužnost je nas, njegove djece, da se poklonimo njegovu imenu, njegovu svetom biću; da slavimo Oca riječima i životom; da budemo sveti jer je on svet.

Kad molimo: "Dođi kraljevstvo tvoje!" izražavamo žarku želju da ono osvoji sav svijet, svako srce; da Bog zauzme svijet, svaku dušu ... Kraljevstvo je Božje došlo s Isusom Kristom ili, bolje, ono je Isus Krist među nama. S njegovim propovijedanjem o kraljevstvu nebeskom počinje novi plan odnosa Boga Za Prijatelja Svoga i ljudske povijesti. "Kraljevstvo je Božje ... pravednost, mir i radost u Duhu Svetome!" (Rim 14,17). To je kraljevstvo istine i života, svetosti i milosti, pravde, ljubavi i mira. U kraljevstvo se ulazi po nutarnjem obraćenju, po vjeri i krštenju.

"BUDI VOLJA TVOJA kako na nebu tako i na zemlji… vrlo je važna molba. Znati što je volja Božja i svakoga trenutka je u životu vršiti ne znači ništa drugo doli biti siguran da se na-laziš na putu svetosti, do konačnoga postizanja vječne sreće u raju. Volja je našega Oca: "da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine" (1Tim 2,3-4). Volja je Božja "da ljubimo jedni druge, kao što je on nas ljubio!" (Iv 13,34). Božja je volja u tome da se čovjek otvori ljubavi, da dopusti da ga Bog voli. On nas neizmjerno voli kao svoju najdražu djecu. Od vječnosti je na nas mislio. Božja je volja da postojimo i da ove retke čitamo, da razmišljamo i da se pitamo što je volja Božja. Pod Božjom voljom podrazumijevamo Božju vječnu odluku, naum njegova srca i njegova uma o svijetu i o nama. Božja je volja plan koji Bog ima sa svijetom! Božja je volja plan spasenja za čovječanstvo. Cilj svake Božje odluke, svake Božje zapovijedi – cilj Božje volje jest vrhunsko dobro koje čovjek može postići. Volja Božja je svaki od nas. I naša savjest je volja Božja…"Dopustiti Bogu da te voli, vrhunski je ulaz u Božju volju. Dopustiti Bogu da te usreći, dopustiti Bogu da te vodi, dopustiti Bogu da te uzme u naručje, da te čuva i štiti – to je Božja volja... Nema ljepše ni savršenije molitve od te: budi volja tvoja! Tako bi trebala počinjati i završavati svaka naša molitva. Ako molimo kako nas Isus uči, svaka je molitva uslišana.

Zanima te i ovo?
Devetnica slugi Božjem ocu Anti Gabriću 8. dan
27. January 2021.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.